Sedan slutet av 70-talet har jag arbetat som journalist, filmare, regissör, skribent, huvudsakligen som frilansare samt producerat kort- & dokumentärfilm, radio, böcker och ett okänt antal artiklar. Dessutom fotograferar jag. Så långt det har varit möjligt har min arbetsmetod varit att leva i den verklighet som jag har valt att skildra. T ex har jag levt med renskötande samer, arbetat på fiskefabrik på Island och plastfabrik i Jugoslavien med mera. Utöver mediabranschen har jag även arbetat som sekreterare, kampanjsekreretare, projektledare, arrangerat stödgala samt anlitats som gästlärare och föreläsare.

Böste 1988-1997
Trogir.Jadroplastika.7-031.jpg
Jadroplastika
Ylva_Floreman_-_Amors_bilar_1987.jpg